CLOUD VPS SSD

 • VPSKVM 1

  Từ 90,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • Ram 1GB
   CPU 1 Core
   HDD 30GB
   Network 100Mbs
 • VPSKVM 2

  150,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • Ram 2GB
   CPU 1 Core
   HDD 50GB
   Network 100Mbs
 • VPSKVM 3

  350,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • Ram 4GB
   CPU 2 Core
   HDD 120GB
   Network 100Mbs